VJC: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 03 Tháng Mười 2022 17:02:00

VJC: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 53637_-co-dong-bang-VB.pdf