FDC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy chế tài chính

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 26 Tháng Chín 2022 17:40:00

FDC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy chế tài chính

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy chế tài chính như sau:


Tài liệu đính kèm
 55045_uy-che-Tai-chinh.pdf