FDC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 16 Tháng Chín 2022 16:37:00

FDC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
  44134_ong-bang-VB-2022.pdf