BRC: Thông báo thay đổi tỷ lệ SHNN tối đa

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 15 Tháng Chín 2022 16:46:00

BRC: Thông báo thay đổi tỷ lệ SHNN tối đa

Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành thông báo thay đổi tỷ lệ SHNN tối đa như sau:


Tài liệu đính kèm
 51028_y-le-SHNN-toi-da.pdf