VJC: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 14 Tháng Chín 2022 16:53:00

VJC: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 53621_-co-dong-bang-VB.pdf