BRC: Công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại BRC

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 13 Tháng Chín 2022 17:27:00

BRC: Công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại BRC

Công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành như sau:


Tài liệu đính kèm
 54326_y-le-SHNN-toi-da.pdf