VJC: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và danh sách đối tượng chào bán

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 12 Tháng Chín 2022 17:27:00

VJC: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và danh sách đối tượng chào bán

Công ty Cổ phần Hàng không VietJet thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và danh sách đối tượng chào bán như sau:


Tài liệu đính kèm
 63039_ieng-le-nam-2022.pdf