PPE: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu PPE vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 09 Tháng Chín 2022 10:34:00

PPE: Thông báo bổ sung lý do đưa cổ phiếu PPE vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ


Tài liệu đính kèm
 110514_ep_2022_at_14.26.pdf