DAT: Đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 31 Tháng Tám 2022 16:24:00

DAT: Đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 43404_-nam-2022---Sign.pdf