NAV: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 25 Tháng Tám 2022 10:11:00

NAV: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:


Tài liệu đính kèm
 110405_m-2022-bang-tien.pdf