DAT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 15 Tháng Tám 2022 16:14:00

DAT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:


Tài liệu đính kèm
 42708_ra-co-tuc---Sign.pdf