DAT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chốt DSCĐ thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 26 Tháng Bảy 2022 17:59:00

DAT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chốt DSCĐ thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chốt DSCĐ thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu như sau:


Tài liệu đính kèm
 61153_tuc-2021)---Sign.pdf