DLG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 12 Tháng Bảy 2022 17:58:00

DLG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 61837_ho-nam-2022-sign.pdf