NAV: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 12 Tháng Bảy 2022 11:05:00

NAV: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Nam Việt như sau:


Tài liệu đính kèm
 111801_-bat-thuong-2022.pdf