NAV: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 24 Tháng Sáu 2022 10:44:00

NAV: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

 Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo  ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 104747_o-tai-chinh-2022.pdf