HIG: Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 0%

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 15 Tháng Sáu 2022 17:16:00

HIG: Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 0%

.


Tài liệu đính kèm
 52708_uoc_ngoai_signed.pdf