CVHM2113: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Sáu 2022 17:40:00

CVHM2113: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VHM/8M/SSI/C/EU/Cash-12 (mã CK: CVHM2113) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
20220614_20220614 - CVHM2113 - QĐ huy NY do dao han.pdf