Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB/BSC/C/7M/EU/Cash/2022-01

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 10 Tháng Sáu 2022 18:28:00

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB/BSC/C/7M/EU/Cash/2022-01

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền STB/BSC/C/7M/EU/Cash/2022-01 như sau:


Tài liệu đính kèm
  71306_phoi-chung-quyen.pdf