SKN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 10 Tháng Sáu 2022 16:34:00

SKN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

.


Tài liệu đính kèm
 52405_a_co_tuc_2021.ky.pdf