ICT: Thông báo thư mời và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 10 Tháng Sáu 2022 13:21:00

ICT: Thông báo thư mời và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện thông báo thư mời và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 21539_i-lieu-DHCD-2022.PDF