DLG: Quyết định của HĐQT về việc thông qua các hồ sơ trình tại ĐHĐCĐTN 2022 (kèm hồ sơ trình)

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 09 Tháng Sáu 2022 15:55:00

DLG: Quyết định của HĐQT về việc thông qua các hồ sơ trình tại ĐHĐCĐTN 2022 (kèm hồ sơ trình)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai công bố Quyết định của HĐQT về việc thông qua các hồ sơ trình tại ĐHĐCĐTN 2022 (kèm hồ sơ trình) như sau:


Tài liệu đính kèm
 41135_DCD-TN-2022-sign.pdf