DAT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 30 Tháng Năm 2022 16:16:00

DAT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 43414_Kiem-Toan---Sign.pdf