DLG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 13 Tháng Năm 2022 09:06:00

DLG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai như sau:


Tài liệu đính kèm
 93027_op-DHDCD-TN-2022.pdf