DLG: Quyết định của HĐQT về việc bàn các nội dung tổ chức ĐHĐCĐTN 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 06 Tháng Năm 2022 16:23:00

DLG: Quyết định của HĐQT về việc bàn các nội dung tổ chức ĐHĐCĐTN 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thông báo Quyết định của HĐQT về việc bàn các nội dung tổ chức ĐHĐCĐTN 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 43407_uc-DHDCD-TN-2022.pdf