DLG: Giải trình về việc đưa ra biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 04 Tháng Năm 2022 16:05:00

DLG: Giải trình về việc đưa ra biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai giải trình về việc đưa ra biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo như sau:


Tài liệu đính kèm
 43108_c-CK-bi-canh-bao.pdf