NAV: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để chi bổ sung cổ tức bằng tiền năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 29 Tháng Tư 2022 10:38:00

NAV: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để chi bổ sung cổ tức bằng tiền năm 2021

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông để chi bổ sung cổ tức bằng tiền năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 111629_m-2021-bang-tien.pdf