AGM: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Chủ tịch HĐQT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 21 Tháng Tư 2022 13:44:00

AGM: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Chủ tịch HĐQT như sau:


Tài liệu đính kèm
 15336_em-Chu-tich-HDQT.pdf