DLG: Thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 15 Tháng Tư 2022 15:55:00

DLG: Thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã CK: DLG) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo như sau:


Tài liệu đính kèm
 40909_at-sang-canh-bao.pdf