AGM: Thông báo thư mời và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 23 Tháng Hai 2022 17:48:00

AGM: Thông báo thư mời và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang thông báo thư mời và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 61814_nk-TL-DHDCD-2022.pdf