SJF: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TGĐ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 05 Tháng Giêng 2022 14:41:00

SJF: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TGĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TGĐ như sau:


Tài liệu đính kèm
 25102_bo-nhiem-moi-TGD.pdf