CVPB2106: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVPB2106

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 31 Tháng Mười Hai 2021 14:49:00

CVPB2106: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVPB2106

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền VPB/5M/SSI/C/EU/Cash-11 (mã CK: CVPB2106) như sau: 


Tài liệu đính kèm
  30627_ang-ky-cuoi-cung.pdf