NHH: Đính chính Biên bản đại hội đã gửi công bố ngày 08/12/2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 09 Tháng Mười Hai 2021 17:37:00

NHH: Đính chính Biên bản đại hội đã gửi công bố ngày 08/12/2021

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội thông báo đính chính Biên bản đại hội đã gửi công bố ngày 08/12/2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 55316_-ngay-08.12.2021.pdf