CMWG2106: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CMWG2106

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 08 Tháng Mười Hai 2021 14:57:00

CMWG2106: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CMWG2106

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền MWG-HSC-MET08 (mã CK: CMWG2106) như sau:


Tài liệu đính kèm
  30720_en-CW-do-dao-han.pdf