HAG: Thông báo giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi ngành nghề kinh doanh)

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 03 Tháng Mười Hai 2021 15:23:00

HAG: Thông báo giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi ngành nghề kinh doanh)

 Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai thông báo giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi ngành nghề kinh doanh) như sau:


Tài liệu đính kèm
 33743_oanh-cua-Cong-ty.pdf