DGW: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 03 Tháng Mười Hai 2021 10:33:00

DGW: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Thế Giới Số thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 120723_-kien-cd-bang-vb.pdf