HAG: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 29 Tháng Mười Một 2021 11:02:00

HAG: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 110652_HDCD-TN-nam-2021.pdf