CII: HĐQT thông qua lất ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 26 Tháng Mười Một 2021 17:38:00

CII: HĐQT thông qua lất ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông báo HĐQT thông qua lất ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 60030_ay-YK-CD-bang-VB.pdf