HUB: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm TGĐ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 26 Tháng Mười Một 2021 16:15:00

HUB: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm TGĐ

 Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm TGĐ như sau:


Tài liệu đính kèm
 43056_uy-tu-01.12.2021.pdf