TCD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua góp vốn thành lập và cử người đại diện tại Công ty Cổ phần TCD Plus

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 25 Tháng Mười Một 2021 09:34:00

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua góp vốn thành lập và cử người đại diện tại Công ty Cổ phần TCD Plus

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua góp vốn thành lập và cử người đại diện tại Công ty Cổ phần TCD Plus như sau:


Tài liệu đính kèm
 105350_dai-dien-von-gop.pdf