CTCB2105: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB2105

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 25 Tháng Mười Một 2021 09:45:00

CTCB2105: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCB2105

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền TCB/ACBS/Call/EU/Cash/9M/06 (mã CK: CTCB2105) do Công ty TNHH Chứng khoán ACB phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  105320_em-yet-CW-(tang).pdf