TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch giữa TCB với TCBS

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 24 Tháng Mười Một 2021 17:45:00

TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch giữa TCB với TCBS

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch giữa TCB với TCBS như sau:


Tài liệu đính kèm
 55231_iua-TCB-voi-TCBS.pdf