MCG: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty và bổ nhiệm Phụ trách Kiểm toán nội bộ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 23 Tháng Mười Một 2021 16:24:00

MCG: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty và bổ nhiệm Phụ trách Kiểm toán nội bộ

Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG thông báo Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty và bổ nhiệm Phụ trách Kiểm toán nội bộ như sau:


Tài liệu đính kèm
 43810_-PT-Kiem-toan-NB.pdf