DGW: Biên bản HĐQT về việc phát hành thư bảo lãnh cho công ty con

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 23 Tháng Mười Một 2021 15:12:00

DGW: Biên bản HĐQT về việc phát hành thư bảo lãnh cho công ty con

Công ty Cổ phần Thế Giới Số thông báo Biên bản HĐQT về việc phát hành thư bảo lãnh cho công ty con như sau:


Tài liệu đính kèm
 33751_lanh-cho-cty-con.pdf