TCD: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 23 Tháng Mười Một 2021 13:51:00

TCD: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (mã CK: TCD) như sau:


Tài liệu đính kèm
 20916_o-phieu-cho-CDHH.pdf