CMWG2112: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMWG2112

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 22 Tháng Mười Một 2021 18:21:00

CMWG2112: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMWG2112

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm cho Chứng quyền MWG/4M/SSI/C/EU/Cash-12 (mã CK: CMWG2112) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  63747_m-yet-CW-lan-dau.pdf