Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A6

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 22 Tháng Mười Một 2021 15:28:00

Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A6 như sau:


Tài liệu đính kèm
  33818_bao-phat-hanh-CW.pdf