Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A6

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 19 Tháng Mười Một 2021 18:11:00

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền MWG/VCSC/M/Au/T/A6 như sau:


Tài liệu đính kèm
  62313_-GCN-chao-ban-CW.pdf