TCD: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 18 Tháng Mười Một 2021 09:48:00

TCD: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải công bố Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như sau:

20211118_20211117 - TCD - CBTT GCN dang ky chao ban co phieu va Ban cao bach - Phan 2.pdf

20211118_20211117 - TCD - CBTT GCN dang ky chao ban co phieu va Ban cao bach - Phan 1.pdf