VIF: HĐQT Tổng công ty có QĐ số 278/QĐ/HĐQT-TCLĐ về việc dừng hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 18 Tháng Mười Một 2021 15:45:00

VIF: HĐQT Tổng công ty có QĐ số 278/QĐ/HĐQT-TCLĐ về việc dừng hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

.


Tài liệu đính kèm
 35847_06TCTTCLD_signed.pdf