TCB: Quyết định của HĐQT về việc chuyển địa điểm và thay đổi tên gọi,thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch Phó Cơ Điều

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 15 Tháng Mười Một 2021 18:22:00

TCB: Quyết định của HĐQT về việc chuyển địa điểm và thay đổi tên gọi,thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch Phó Cơ Điều

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo Quyết định của HĐQT về việc chuyển địa điểm và thay đổi tên gọi,thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch Phó Cơ Điều như sau:


Tài liệu đính kèm
 64337_diem-Pho-Co-Dieu.pdf